Kandidatët konkurrentë për nëpunës civilë pranë Bashkisë Kolonjë i janë nënshtruar provimit me shkrim.

Pas këtij testimi, kandidatët që do të kalojnë fazën e parë do t’i nënshtrohen edhe një testi tjetër me gojë nga një komision “Ad Hoc”.

Fituesit do të zgjidhen përmes këtij konkursi transparent mbi bazë merite.

 

AlbaniaUSA