Për cdo kërkesë/ankesë që mund të keni drejtojuni pranë Sportelit të Informacionit në Bashkinë Kolonjë.

Për më shumë info : Sporteli i Informacionit

AlbaniaUSA