Buxheti për Qytetarët

 

Më poshtë mund të njiheni me Buxhetin e Bashkise Kolonjë:

2023

FPT PBA 2024-2026 – Bashkia Kolonje-shtator 2023

Relacioni shtator 2023 PBA 24-26

RAPORTI-I-PERFORMANCES-2022

FPT PBA 2024-2026 – Bashkia Kolonje

Relacioni PBA 24-26

Raporti i monitorimit Janar -Dhjetor 2022

Relacion Raport Monitorimi Janar – Dhjetor 2022 Bashkia Kolonje (Repaired)

Treguesit financiare ,dhjetor 2022

Relacioni PBA 23-25, dhjetor 2022

Buxheti 2023, dhjetor 2022

 

2022

 

PBA 2023-2025 – FINAL (Ripunuar) B.Kolonje

Treguesit financiare

Relacioni PBA 23-25

Kolonje – Raporti Performances 2021

Situacion Permbledhes Janar-Dhjetor 2021

Raporti i monitorimit 12 mujor 2021

Relacion Raport Monitorimi Janar – Dhjetor 2021 Bashkia Kolonje

2017

Buxheti 2017

 

Regjistri i Parashikimit te Shpenzimeve per Vitin 2017

 

Thesari 2017

2018

Buxheti 2018

 

Performanca e Buxhetit 2018

2019

Tabele Permbledhese Buxheti 2019

 

Projekt Buxheti 2019-2021

2020

Buxheti i Thjeshtuar Qytetar  – Bashkia Kolonjë

 

Buxheti 2020  ( pjesa e I , pjesa e II , pjesa e III , pjesa e IV )

 

PBA 2020-2022 (pjesa e I , pjesa e II , pjesa e III , pjesa e IV  , pjesa e V )

 

Zbatimi i buxhetit (Realizimi i shpenzimeve Janar- Prill ( Situacion))

 

Evidenca Mujore të Realizimit të të Ardhurave

2021

 

Projekt Buxheti Afatmesëm 2021-2023

 

Buxheti 2021

 

Relacioni i PBA 2021-2023

 

PBA 2021-2023

 

Buxheti për Qytetarin

 

Relacion Raport Monitorimi 2020 Bashkia Kolonje

 

Raporti Monitorimit 12 mujor 2020 – B.Kolonje 

 

Raporti Monitorimit 4 mujor 2021 Bashkia Kolonje

 

Relacion Raport Monitorimi janar – prill 2021 Bashkia Kolonje

 

TP – Kolonje – Fakt 2020 – edited + plotesuar 2020

 

Raporti I performances vjetore 2020

 

PBA Kolonje 2022-2024

 

Kolonje – Plani i performancës 2022-2024

 

Raporti monitorimit 8 mujor 2021

 

Relacioni 8- mujor monitorimi

 

Kolonje – Buxheti per qytetarin 2022-24 dt 05.1.2022

Vendim 130 Buxheti

AlbaniaUSA