Më poshtë mund të njiheni me Buxhetin e Bashkise Kolonjë për vitet 2017,2018 dhe Projekt Buxhetin e Hartuar per vitet 2019-2021

 

Buxheti 2017

 

Regjistri i Parashikimit te Shpenzimeve per Vitin 2017

 

Thesari 2017

 

Buxheti 2018

 

Performanca e Buxhetit 2018

 

Tabele Permbledhese Buxheti 2019

 

Projekt Buxheti 2019-2021

 

 

AlbaniaUSA