Degjesa perfundimtare me banore per mbledhjen e rekomandimeve për projekt buxhetin afatmesem 2023 – 2025

Bashkia Kolonje zhvilloi në datë 28/10/2022 degjesen publike me teme “Mbledhja e rekomandimeve për prioritetet e komunitetit për projekt buxhetin afatmesem 2023 – 2025”. Degjesa u realizua ne sallen e Bibliotekes se qytetit, me pjesemarrjen e rreth 90 qytetareve.

 

Degjesa u drejtua nga kryetari i Bashkisë, Z. Erion Isai, i bashkeshoqeruar nga sekretarja e pergjithshme e Bashkise, Znj Sofika Rexhepi. Ne kete degjese ishte gjithashtu e pranishme edhe kryetarja e Keshillit Bashkiak, Znj Donika Xhelili.  Në degjese moren pjese banorë te bashkise Kolonje, banore dhe perfaqesues nga NJA, kryepleq te fshatrave, perfaqesues nga institucionet, perfaqesues nga biznesi, OJF, etj. Fokusi i diskutimit i ketij takimi ishin nevojat e komunitetit per permiresimin e sherbimeve publike bazuar ne buxhetin 2023-2025.

 

 

Takimi u dokumentua nga ekip i INFOCIP/ STAR 3, si pjese planit te punes te hartuar ne bashkerendim me Bashkine Kolonje. Procesverbali i takimit, foto dhe materiali audio-video mund te gjenden te publikuara online per cdo te interesuar ne likun:

 

Takimi u perarend nga njoftimi zyrtar dhe nga kalendari i takimit. Takimi gjithashtu u pararend nga publikimi i plote i dokumentacionit qe bashke-shoqeron procesin vendimarres per PBA 2023-2025 dhe Buxhetin vjetor 2023.

 

Degjesa e dates 28 Tetor permbyll seriune e takimeve konsultative me banore te te gjitha njesive administrative per hartimin e dokumentacionit buxhetor dhe fiskal te Bashkise Kolonje. Te gjitha takimet pararendese mund te hapen dhe konsultohen online ne Portalin www.konsultimivendor.al, ne linkun e dedikuar Bashkise Kolonje .

Te gjitha rekomandimet e banoreve qe moren pjese ne keto konsultime jane mbajtur shenim ne procesverbalet perkatese per secilen degjese dhe do te reflektohen ne vendimarrjen perfundimtare sipas mundesive qe lejojne parashikimet buxhetore per vitin 2023 dhe me tej.

Bashkia Kolonje eshte njen nder 7 bashkite fituese si pjese e Programit Kombetar per Promovimin e Konsultimit Publik dhe Pjesemarrjes, te mbeshtetur nga UNDP / STAR 3.

Bashkia Kolonjë ka hapur konsultimet publike me banoret në çdo NJ.A. për Buxhetin 2023-2025 (PBA)

Bashkia Kolonjë ka hapur procesin e konsultimit publik mbi Programin Buxhetor Afatmesëm, PBA, 2023-2025. Ky proces i rëndësishëm synon të rrisë ndërveprimin midis Bashkisë dhe banorëve që jetojnë në territorin e administruar prej saj.

 

Kryetari i Bashkisë, Z. Erion Isai ka marrë pjesë në dëgjesat e zhvilluara deri më tani. Edhe përfaqesues të tjerë lartë të administratës së Bashkisë (sekretari i përgjithshëm, nën-kryetari i Bashkisë, Drejtoria e Financës etj.), kanë qenë prezent gjatë këtyre takimeve të hapura me banorë.  Procesi i planizimit dhe implementimit të dëgjesave është asistuar nga UNDP/STAR 3, përmes Qendra për Çështje të Informimit Publik. INFOÇIP  po punon ngushtësisht me Bashkinë Kolonjë për përmbyshjen e detyrimit ligjor për vendimarrje të konsultuar me banorët.

 

Aktualisht jane zhvilluar dëgjesa te hapura me banore te ersekës (Qender) Leskovikut, Selenices, Qinamit. Çdo person i interesuar ka mundesi te njihet me Planin Buxhetor Afatmesem edhe permes faqes zyrtare te internetit te Bashkisë Kolonje, përmes linkut: PBA 2023-2025 – FINAL (Ripunuar) B.Kolonje. Komentet e çdo qytetari dhe subjekti të interesuar janë të mirëpritura të sillen edhe online në adresën info@kolonja.gov.al

 

 

AlbaniaUSA