Zamira Meto

Zamira Meto

Anetar

Partia Socialiste
Lirjan Hyseni

Lirjan Hyseni

Anëtare

Partia Socialiste
Donika Xhelili

Donika Xhelili

Anëtare

Partia Socialiste
Alfredi Lazi

Alfredi Lazi

Anëtar

Partia Socialiste
Luiza Qipo

Luiza Qipo

Anëtare

Partia Socialiste
Frederik Shehu

Frederik Shehu

Anëtar

Partia Socialiste

Alma Zeneli

Alma Zeneli

Anëtare

Partia Socialiste

Shkelqim Isufi

Shkelqim Isufi

Anëtare

Partia Socialiste

Aurela Rustemi

Aurela Rustemi

Anëtar

Partia Socialiste

Ali Laho

Ali Laho

Anëtar

Partia Socialiste

Fatime Malushi

Fatime Malushi

Anëtar

Partia Social Demokrate

Vladimir Malushi

Vladimir Malushi

Anëtare

Partia Social Demokrate

Lorenc Gjergjo

Lorenc Gjergjo

Anëtar

Partia Aleanca Arbnore Kombëtare

Edrion Ajazi

Edrion Ajazi

Anëtar

Partia Demokracia Sociale

Elisabeta Dake

Elisabeta Dake

Anëtar

Partia Demokracia Sociale

AlbaniaUSA