BRIKENA ALI
 
Lindur më 14 Gusht 1982.
 
Pas përfundimit të Shkollës së Mesme të Përgjitshme “Petro Nini Luarasi ” Ersekë,ndoqi studimet në Universitetin “Fan Stilian Noli” Korce,në Fakultetin e Mësuesisë.
 
Në vitin 2005 filloi punë pranë Bashkisë Ersekë,si Specialiste Personeli,duke vazhduar në 2009 si Specialiste Tatim-Taksash në Komunën Qendër Ersekë.
 
Në vitin 2013 vazhdon në të njëjtin pozicion (Specialiste Tatim-Takse),por në Bashkinë Ersekë.
 
Në vitin 2015 caktohet Specialiste Personeli në OSHEE.
 
Prej Korrikut 2019 ushtron funksionin e Nënkryetares së Bashkisë Kolonjë.
 

ELJONA MYDINI
 
Lindur më 30 Shtator 1985.

 

Përfundoi studimet e larta në Universitetin e Tiranës/Fakulteti i Drejtësisë në vitin 2009,ku u diplomua si Juriste.

 

Në vitin 2008 fillon punë si Inspektore Buxheti në Komunën Mollas(Kolonjë).

 

Në periudhën 2009-2018, punoi pranë Zyrës së Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Korcë, si Përmbaruese Gjyqësore.

 

Nga Janar 2018 deri Korrik 2019 punoi si Regjistruese në Zyrën Vendore të Agjencise Shtetërore të Kadastrës.

 

Prej Korrikut 2019 ushtron funksionin e Nënkryetares së Bashkisë Kolonjë.

 

AlbaniaUSA