Njoftim per konsultim publik

Bashkia Kolonje (Keshilli Bashkiak dhe Administrata) Prill-Maj 2023

Titulli: Konsultimi i Projekt-Vendimeve te Keshillit Bashkiak per miratimin paraprak per dhenien ne perdorim te siperfaqjeve pyjore.

 

Për të zbritur dokumentin e plotë klikoni KËTU

Shkrese raporti per prioritetet e qytetareve per tavanet buxhetore 2023-2025

Të nderuar qytetare te bashkise Kolonje,

Sic jeni ne dijeni, Keshilli Bashkiak Kolonje realizoi sondazhin per prioritetet e komunitetit, te cilat priten te reflektohen ne vendosjen e tavaneve buxhetore per Projekt buxhetin Afatmesem 2023-2025.

Keshilli Bashkiak I eshte drejtuar Ekzekutivit me nje shkrese/raport te sondazhit te cilen po e ndajme me ju.

Ju falenderojme per kontributin tuaj te deritanishem, ju ftojme te ndiqni respektimin e zerit tuaj si dhe te jeni pjese aktive e konsultimeve publike ne vijim.

 

Për të shkarkuar dokumentin e plotë klikoni Këtu

 

AlbaniaUSA