NJMF ka si qellim mbulimin e gjithe qarkut Kolonje ,kunder te tjerat te ushtroje aktivitete parandaluese dhe rehabilituese.

Me konkretisht sherbimet qe ofrohen jane :

– Identifikimin e rastit dhe diktimi i menjehershem te rasteve te femijeve te dhunuar ,braktisur

– Vleresimi i trafikimit te femijeve

– Menaxhimi i rasteve

– Strehimin e fëmijëve të braktisur,të dhunuara,etj.

– Vleresimi i nevojave individuale per mbeshtetje dhe nderhyrjet e metejshme si: sherbim spitalor, trajtimi psikologjik, strehim, UM.

– Rehabilitim psiko-social

– Mbrojtjen e grave të dhunuara

– Ndërgjegjesimin kundër dhunës në familje

 

AlbaniaUSA