Rikonstruksioni i shkollës së mesme “Petro Nini Luarasi” është bërë pjesë e listës së projekteve të reja, thirrja e parë për vitin 2019, grantet “Arsimi bazë”, “Arsimi i mesëm” me cikël zbatimi 2019 – 2020.

Vlera e këtij investimi shkon 70,056,905 lekë me TVSH dhe Bashkia Kolonjë financon në masën 10% të vlerës së plotë të tij.

Ne gjithmonë do të kujdesemi për përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe sigurimin e kushteve moderne të zhvillimit të procesit mësimor, për te siguruar mbarëvajtjen e këtij procesi kaq delikat.

AlbaniaUSA