Mbledhja e Këshillit Bashkiak- Nëntor 2019
Tema kryesore e kësaj mbledhje ishte miratimi i paketës fiskale për vitin 2020.

Risi në këtë paketë ishte shtimi i kategorive lehtësuese për pagesën e tarifave vendore si pastrim-gjelbërimi dhe ndriçimi.

Përveç saj, me shumicë vote u miratuan të gjitha projekt-vendimet e përcaktuara në rendin e ditës.

AlbaniaUSA