Drejtoria e Artit, Kulturës, Turizmit dhe Sportit në Bashkinë e Kolonjës është duke realizuar një aktiviteti 4-ditor me titull “Celja e Sezonit Turistik”. Në këtë aktivitet 4-ditor janë përzgjedhur tashmë disa aktivitete që përfshijnë Teatrin , Muzikën dhe Promovimin e talenteve të reja. Njërës prej ditëve do ti lihet hapësirë promovimit të Turizmit dhe Kulinarisë. Në kuadër të saj Drejtoria e Artit,Kulturës,Sportit,Turizmit ju bën thirje individëve dhe shoqatave artistiko-kulturore dhe agjensive të tjera të specializuara të paraqesin project-propozimet e tyre për aktivitete që kanë në qëndër promovimin e Turizmit dhe Kulinarisë.

 

Artistët dhe shoqatat artistiko-kulturore të interesuara duhet të paraqitin kërkesën në adresën e e-mailit drejtoriaeartit@gmail.com. Ata duhet të përshkruajnë shkurtimisht projektin , dhe vlerën që kerkohet të financohet nga buxheti I Drejtorisë të Artit dhe Kulturës.

 

Projekt-propozimet e paraqitura duhet të dërgohen brenda afatit 18 Maj 2024-23 Maj 2024.

 

AlbaniaUSA