Komisioni vendor i emergjencave civile dhe krizave u mblodh per te ripare edhe njehere masat qe duhen marre ne vazhdimesi per sistemimin e banoreve,jo vetem me ushqim por edhe me kushte te tjera te kujdesit shendetesor .

Gjithashtu vazhdon verifikimi ne terren i banesave te tjera te demtuara.Njekohesisht eshte ngritur edhe grupi i vleresimit per vleresimin e demeve ne terren.Puna vazhdon edhe ne njesite e tjera.

 

 

 

AlbaniaUSA