Bashkia Kolonjë është përfituese e Grant Leader financuar nga Banka Botërore për Projektin ” Rikonstruksioni i ish-cerdhes për njerezit në nevojë”.

Ftojmë të gjithë subjektet e interesuar që ushtrojnë aktivitetin në fushën e ndërtimit të paraqesin ofertat e tyre.
Për cdo informacion të mëtejshëm të paraqiten pranë zyrave të Bashkisë Kolonjë.

Adresa:
Bashkia Kolonjë,Sheshi Rilindja
Kolonjë, Albania 1001
AlbaniaUSA