Bashkia Kolonje në kornizën e zbatimit të projektit GREENPOINT-MOBILE publikon:

 

SHPALLJE INTERESI  Për Consultancy service for the preparation of Technical Specification and Tender Dossiers for the supply contract “Supply and delivery of the mobile Green Point recycling equipments and bins LOT 1, LOT2  in the frame of the implementation of project GREENPOINT – MOB”  , Kolonje, Albania.

“,
në kuadër të zbatimit të programit IPA – CBC Greqi – Shqipëri 2014-2020.

 

Të interesuarit të dorëzojnë dokumentat (Cv) brenda këtij afati kohor 14/10/2019 – 30/10/2019 ora 14 :00 pm.

 

  • Dorëzimi i dokumentave mund të bëhet dorazi ose me postë në adresën e mëposhtëme:

Bashkia Kolonje,Sheshi Rilindja
Kolonjë, Albania 1001

Aurela Cani

AlbaniaUSA