Qendra “Fan Stilian Noli” pret disa shfaqje artistike dhe kulturore gjatë gjithë vitit.

Teatri kryesor i tij me 400 vende pret shfaqje nga grupe të ndryshme nga Korçë, Tirana dhe artistë vendas.

Muzeu etnografik gjithashtu strehon një koleksion të kostumeve tradicionale, tekstileve dhe zanateve të tjera, unike për rajonin Erseka.

Ai ofron mundësi të mira për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme dhe vizitohet kryesisht nga nxënësit e shkollave në mënyrë të organizuar, rreth 400-500 në vit, pjesa më e madhe e të cilëve janë vajza. Investimet në objekte me natyrë social-kulturore dhe sportive mbeten një prej prioriteteve të deklaruara të drejtuesve të bashkisë.

Në qendër të qytetit është një obelisk, vepër e Odhise Paskali, e cila daton 28 Nëntor 1938.

 

 

AlbaniaUSA