Drejtoria Vendore e ASHK Korçë,ka miratuar Vendimet për legalizimin e ndërtimeve pa leje në favor të subjekteve të mëposhtëme:

 

Nr. Vendimi Datë e Vendimit Subjekti përfitues Adresa Nr.Pasurisë Zona Kadastrale
122 22.02.2021 NAILE SALI CENKO ERSEKE 1/1042 1594
123 22.02.2021 NAILE SALI CENKO ERSEKE 1/1041 1594

 

Për çdo ankesë/vërejtje që subjektet e interesuara mund të kenë lidhur me vendimin e legalizimit,janë të lutur t’i drejtohen strukturës së posaçme të ankimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK.

Gjithashtu për çdo informacion,vërejtje apo ankesë drejtojuni pranë sporteleve të Bashkisë Kolonjë për të depozituar ankesën brenda 30 ditëve duke nisur nga data e sotme e publikimit(23 mars 2021).

Adresa e Bashkisë Kolonjë:Bashkia Kolonjë
Sheshi “Rilindja”
Orari : 08:00-16:00

Ose në adresat email:  bashkia.kolonje@gmail.com ; info@kolonja.gov.al

AlbaniaUSA