Pastrimi i Kanaleve Kulluese

IMG_1071   IMG_1157   IMG_1341

Bashkia Kolonjë ka perfunduar pastrimin e kanaleve kulluese në unazën e qytetit dhe zonat përreth saj.
Këto kanale kishin rreth 20 vjet pa u pastruar.

Ata do të shërbejnë për ndërprerjen e ujërave të tepërta sipërfaqësore gjatë rreshjeve dhe ujitjen e tokave bujqësore gjatë stinës së verës.

IMG_1162         IMG_1129


IMG_1123         IMG_1144


IMG_1135        IMG_0492 (2)


IMG_0499 (2)           IMG_0487 (2)