Kontaktet

Bashkia Kolonje,Sheshi Rilindja

Per cdo pyetje apo sqarim mund te na kontaktoni

  • ne adresen e email: bashkia.kolonje@gmail.com
  • ose ne numrin e Tel :+355 812 23173, +355 812 22318