Kryetari i Bashkise

Kryetari i Bashkise Kolonje Z.Ilia Stefo

ilia-sefo

 

Kryetar i Bashkisë Kolonjë prej Dhjetorit 2016
Dr. Ilia Stefo eshte baba i dy djemve, ai ka lindur me 29 korrik 1959 ne qytetin e Ersekes, ku ne vitin 1978 mbaron shkollen e mesme te pergjithshme “ Petro Nini Luarasi” dhe ne vitin 1979 fillon studimet e larta ne universitetin e Tiranës dega mjekësi e përgjithshme, të cilin e përfundon në vitin 1984 me rezultate shumë të mira. Pas përfundimit të fakultetit emërohet mjek i përgjithshëm në spitalin e Ersekës. Në periudhën shtator 1985 – korrik 1988 kryen specializimin pas universitar pranë klinikës universitare të kirurgjisë spitali nr.2 Tiranë ku titullohet mjek kirurg.
Nga viti 1993 emërohet Shef reparti i kirurgjisë, detyrë të cilën e ka kryer deri në nëntor 1997 kur transferohet në Korcë.
Nga 15 maji 2001 -31 tetor 2001 është specializuar pranë klinikës së Urologjisë Tiranë.
Dr. Ilia Stefa është mjek i aftë, i përgatitur teknikisht, zotërues i gjuhës frënge dhe njeh gjuhën angleze, ka marrë pjesë aktive në seminare e konferenca shkencore. Ai është trajnuar për 2 javë pranë universitetit “ Lui Paster” në Strasburg për kirurgji endoskopike, kurse nga 1-30 qershor 2008 është trajnuar pranë universitetit “ERCIYES” në Kajser të Turqisë në fushën e kirurgjisë së përgjithshme, pediatrike dhe ne fushën e endoskopisë.
Nga dhjetori 2005 – maj 2007 ka qenë N/Drejtor Teknik i spitalit të Korçës.
Nga janari 2013 e në vazhdim është Shef i Shërbimi të Kirurgjisë.

 
Author S.Vogli