Degjesa per projekt-buxhetin afatmesem ne Njesine Administrative Leskovik

Ne daten 07.09.2017 u ndalem në njësinë administrative Leskovik, u zhvillua dëgjesa e parë publike për hartimin e buxhetit afatmesëm, për periudhën 2018- 2020!
Kryetari i bashkisë,Z. Ilia Stefo pohoi në këtë takim se të gjitha problemet dhe shqetësimet e qytetarëve do t’i përkthejë në projekte!
Projekti që do të shihet si prioritar është stabilizimi i ujit të pijshëm!