REHOVA

Fshati i Rehovës ndodhet ne jug-lindje te Shqiperise, 20 minuta ne lindje të Ersekes. Fshati i Rehovës eshte nje fshat karakteristik ne Kolonjë me shtëpi te ndertuara me gurë. Ne rrëze te malit te Gramozit, qe arrin kulmit deri ne 2400 m lartesi, ky fshat ofron nje pamje te mrekullueshme te rajonit. Fshati i Rehovës eshte i njohur ne te gjithe vendin per artizanatin. Turistet kane filluar te ndalojne dhe ta vizitojne fshatin. Strehimi ne këtë fshat bëhet vetëm tek banorët.